ပ႒ာန္းပြဲေတာ္ (Main Page) PDF Print E-mail

 


 

  

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္ အိမ္ဂ်လိစ္ၿမဳိ႕

ျဗဟၼ၀ိဟာရ(အဇူဇာ)ေက႔် င္းတြင္

ႏွစ္စဥ္ က်င္းပ ပူေဇာ္ၿမဲျဖစ္ေသာ

အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္း ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္  စည္ကားသုိက္ၿမဳိက္စြာ က႔်င္းပပူေဇာ္ပါမည္။

 

က႔်င္းပမည့္ရက္။    ။  October 12, 2014 (Sun) မွစ၍  Octသber 19 (Sun) အထိ

                            (၈) ရက္တုိင္တုိင္ က႔်င္းပပူေဇာ္ပါမည္။

ပ႒န္း ဖြင့္ပြဲေန႔။      ။  October 12, 2014 (Sunday),  12:30 pm

ပ႒န္း ေအာင္ပြဲေန႔။ ။  October 19, 2014 (Sunday),  12:30 pm

ပ႒ာနဘာဏက သံဃာေတာ္။  ။ ( ၄၁ ) ပါးခန္႕ ရွိပါမည္။

 

က႔်င္းပရာ ဌာန။     ။ ျဗဟၼ၀ိဟာရ (အဇူဇာ)ေက်ာင္း။

                           1790 & 1830 RANCH ROAD, AZUSA, CALIFORNIA 91702.

                           UNITED STATES OF AMERICA.

                           Phon: 626-969-2118,  T/F: 626-969-5959

                           www.ashinayethaka.com,

 

လွဴ ဒါန္းၾကည္ညဳိႏုိင္။ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ ဆုိင္ရာစာမ်ားကုိ Click ၍  ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးရာ

                           ပ႒ာန္းကုသုိလ္မ်ားကုိ သာဓုေခၚႏုိင္၊ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

                           လွဴ ဒါန္းလုိပါက ခ်က္တြင္- Progressive Buddhist Associon (or) PBA

                           ဟုေရးၿပီး အထက္္ပါ ေက်ာင္းလိပ္စာအတုိင္း ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

 

<<< 12th Pahtan Pwe >>>o<<< 12th Pahtan Pwe >>>


၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၁၄-ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္၏ အစီအစဥ္မ်ား

14th Pahtan - အလည့္က် ရြတ္ဆုိပူေဇာ္မည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အခ်ိန္ဇယား အမွတ္(၁)

14th Pahtan - အလွည့္က် ရြတ္ဆုိပူေဇာ္မည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အခ်ိန္ဇယား အမွတ္(၂)

 

     (ေအာက္ပါစာမ်ားကုိ ကလစ္ ပါ)

14th Pahtan - Opening Day Agenda (Sunday, October 20, 2013)

14th Pahtan - ဓမၼဂီတ အခ်ုိးလကၤာ (ကံထြန္းသစ္)

 

14th Pahtan - Ending Day Agenda (Sunday, October 27, 2013)

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၁၃-ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္၏ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း 

     (ေအာက္ပါစာမ်ားကုိ ကလစ္ ပါ)

14th Pahtan - ပ႒ာန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

14th Pahtan - Los Angeles ၿမဳိ႕မွ သံဃာေတာ္မ်ား (ဌာေနသံဃာေတာ္မ်ား)

14th Pahtan - ပ႒ာန္းသံဃာေတာ္ တစ္ပါး $ 100 ပူေဇာ္ေသာ အလွဴရွင္မ်ား စာရင္း

14th Pahtan - အာရုံဆြမ္း-ေန႔ဆြမ္းႏွင့္ ညေနအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

14th Pahtan - ပ႒ာန္းပြဲေတာ္အတြက္ အလွဴေငြကုသုိလ္ရွင္မ်ားစာရင္း

14th Pahtan - ဘုရားခန္းတြင္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေသာ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

14th Pahtan - ပ႒ာန္းပန္း အလွဴရွင္မ်ား စာရင္း

14th Pahtan - Eletricity, Gas အလွဴရွင္မ်ား စာရင္း

14th Pahtan - သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ပ႒ာန္းပဲြေတာ္ သုံးေရအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

14th Pahtan - ပ႒ာန္းထီးျဖဴေတာ္ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

14th Pahtan - ပ႒ာန္းေရပုလင္း၊ ေရကာဒ္ အလွဴရွင္မ်ား စာရင္း

14th Pahtan - ပ႒ာန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းကုသုိလ္ရွင္မ်ား

14th Pahtan - ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေဆးကုသုိလ္


<<< 2012-Pahtan Pwe >>>

 

ဖိတ္စာအတြက္ (PDF ဖုိင္မ်ား)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊  (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္ဖိတ္စာ

 

(ေအာက္ပါစာမ်ားကုိ ကလစ္ ပါ)

 

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲေန႔ ဖိတ္စာ

 ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္ ေအာင္ပြဲေန႔ ဖိတ္စာ

 

၁၄-ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္

ဖိတ္စာႏွင့္ အလွဴ ရွင္မ်ားစာရင္း (PDF ဖုိင္)

 ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပင့္သံဃာေတာ္မ်ား။ ဘုရားခန္းအလွဴရွင္မ်ား

 ပ႒ာန္းပြဲေတာ္အတြက္ အေထြေထြသုံး အလွဴေငြအလွဴရွင္မ်ား။ ပ႒ာန္းေရအလွဴရွင္မ်ား

 ပ႒ာန္းပြဲေတာ္ တစ္ေန႔တာအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အေအးစက္၊ Ges အလွဴရွင္မ်ား။ 

       သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မီးဖုိေဆာင္သုံးေရ အလွဴရွင္မ်ား

 ပ႒ာန္းသံဃာ တစ္ပါး ေဒၚလာ $ 100 လွဴဒန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား

 ပ႒ာန္းပန္း အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပ႒ာန္းထီးျဖဴေတာ္ အလွဴရွင္မ်ား

 

 

<<< Pahtan Pwe >>>o<<< Pahtan Pwe >>>

 

 

 သံဃပ၀ါရဏာပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပြဲ

 

သံဃပ၀ါရဏာပြဲေန႔။        ။ October 8, 2013 (Wednesday),

                                   ၁၃၇၆ ခု၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႕

 

သံဃပ၀ါရဏာျပဳသံဃာ။   ။  ( ၅၀ ) ပါးခန္႔

 

ပ၀ါရဏာပြဲ ကုသုိလ္ရွင္မ်ား။  ။ 

               (၁) အာရုဏ္ဆြမ္းကုိသုိလ္ရွင္- ဦးဘလြင္+ေဒၚၾကည္တင္ မိသားစု

               (၂) ေန႔ဆြမ္း ကုသုိလ္ရွင္        ေဒၚေမာ္နီကာႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား စုေပါင္းကုသုိလ္

               (၃) ညေန ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပရိသတ္အား ဧည့္ခံေကြ်းေမြး ကုသုိလ္ရွင္ -

                                                     ေဒၚၾကည္တင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား စုေပါင္းကုသုိလ္

 

သံဃပ၀ါရဏာပြဲ အစီအစဥ္ အခ်ိန္

          06:30 AM - သံဃာေတာ္မ်ားအား အာရုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္ပါမည္။

          11:00 AM - သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ပါမည္။

 

          4:45 PM - ဆြမ္းေလာင္း ဒါနရွင္မ်ားအား စတင္ဧည့္ခံေကြ်းေမြးပါမည္။

          5:30 PM - သံဃာေတာ္မ်ား ပ၀ါရဏာ စတင္ျပဳေတာ္မူၾကပါမည္။

          6:15 PM - သံဃာေတာ္မ႔်ားက ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ပါမည္။

 

          6:45 PM - သိမ္းဆင္း သံဃာေတာ္တုိ႔အား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴၾကပါမည္။

          8:00 PM - တရားနာယူၾကျပီး ေရစက္ခ် အမွ်ေပးေ၀ပါမည္။

 

 

သံဃပ၀ါရဏာပြဲႏွင့္ သံဃဒါနဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပြဲ ဖိတ္စာႏွင့္ အစီအစဥ္

14th Pawaranaသံဃပ၀ါရဏာပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပြဲေတာ္ ဖိတ္စာ

14th Pawarana - ပ၀ါရဏာပြဲ အခမ္းအနားအစီအစဥ္

 

<<< ပ၀ါရဏာ ပြဲ >>>o<<< ပ၀ါရဏာ ပြဲ >>>

 

 

ႏွစ္ေဟာင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ပ႒ာန္းပြဲေတာ္မ်ားကုိ သိလိုက

ေအာက္ပါ စာတမ္းကုိ ကလစ္ပါ

 

  11th Pahtan Pwe (Oct 16 to 23, 2011) Main Pages

  12th Pahtan Pwe (Nov 4 to 11, 2012) Main Pages

  13th Pahtan Pwe (Oct 20 to 27, 2013) Main Page


Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 17:17
 
အရွင္ဧသက, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting