ပ႒ာန္းပြဲေတာ္ (Main Page) PDF Print E-mail

 


 

  

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ ေလာ့စ္ အိမ္ဂ်လိစ္ၿမဳိ႕

ျဗဟၼ၀ိဟာရ(အဇူဇာ)ေက႔် င္းတြင္

ႏွစ္စဥ္ က်င္းပ ပူေဇာ္ၿမဲျဖစ္ေသာ

အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္း ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္  စည္ကားသုိက္ၿမဳိက္စြာ က႔်င္းပပူေဇာ္ပါမည္။

 

က႔်င္းပမည့္ရက္။    ။  October 12, 2014 (Sun) မွစ၍  Octသber 19 (Sun) အထိ

                            (၈) ရက္တုိင္တုိင္ က႔်င္းပပူေဇာ္ပါမည္။

ပ႒န္း ဖြင့္ပြဲေန႔။      ။  October 12, 2014 (Sunday),  12:30 pm

ပ႒န္း ေအာင္ပြဲေန႔။ ။  October 19, 2014 (Sunday),  12:30 pm

ပ႒ာနဘာဏက သံဃာေတာ္။  ။ ( ၄၅ ) ပါးရွိပါမည္။

 

က႔်င္းပရာ ဌာန။     ။ ျဗဟၼ၀ိဟာရ (အဇူဇာ)ေက်ာင္း။

                           1790 & 1830 RANCH ROAD, AZUSA, CALIFORNIA 91702.

                           UNITED STATES OF AMERICA.

                           Phon: 626-969-2118,  T/F: 626-969-5959

                           www.ashinayethaka.com,

 

လွဴ ဒါန္းၾကည္ညဳိႏုိင္။ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ ဆုိင္ရာစာမ်ားကုိ Click ၍  ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးရာ

                           ပ႒ာန္းကုသုိလ္မ်ားကုိ သာဓုေခၚႏုိင္၊ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

                           လွဴ ဒါန္းလုိပါက ခ်က္တြင္- Progressive Buddhist Associon (or) PBA

                           ဟုေရးၿပီး အထက္္ပါ ေက်ာင္းလိပ္စာအတုိင္း ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

 

<<< 12th Pahtan Pwe >>>o<<< 12th Pahtan Pwe >>>


၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၁၄-ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္၏ အစီအစဥ္မ်ား

14th Pahtan - အလည့္က် ရြတ္ဆုိပူေဇာ္မည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား

   

       (1st)- Oct 12-13,    (2nd)-OCT14, 12:00 pm- OCT15, 12:00 am, 

       (3rd)Oct 15, 12:00pm- Oct 16, 12:00 am

       (4th) Oct 16, 12:00 am - Oct 16, 12:00 pm 

       (5th) Oct 17, 12:00 am - Oct 17:00 pm 

      (6th) Oct 18, 12:00 am - Oct 18, 12;00 pm 

  

     (ေအာက္ပါစာမ်ားကုိ ကလစ္ ပါ)

14th Pahtan - Opening Day Agenda (Sunday, October 20, 2013)

14th Pahtan - ဓမၼဂီတ အခ်ုိးလကၤာ (ကံထြန္းသစ္)

 

14th Pahtan - Ending Day Agenda (Sunday, October 27, 2013)

<< 2012-Pahtan Pwe >>>

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၁၄-ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္ႀကီး၏ ဖိတ္စာမ႔်ားႏွင့္ အလွဴ ရွင္မ႔်ားစာရင္း

 

(ေအာက္ပါစာမ်ားကုိ ကလစ္ ပါ)

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲေန႔ ဖိတ္စာ

 ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစ မဟာပ႒ာန္းပြဲေတာ္ ေအာင္ပြဲေန႔ ဖိတ္စာ

 

 ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပင့္သံဃာေတာ္မ်ား။ ပ႒ာန္းေရပုလင္းအလွဴရွင္မ်ား

 ပ႒ာန္းပြဲႏွင့္ ပ၀ါရဏာပြဲ ဆြမ္းအလွဴ ရွင္မ်ားစာရင္း

 ပ႒ာန္းဘုရားခန္းႏွင့္ ပ႒ာန္းသံဃာေတာ္တုိ႔အတြက္ လွဴ ဒါန္းေသာအလွဴ ရွင္မ်ား

 ပ႒ာန္းပြဲ အေထြေထြသုံးအလွဴေငြအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပ႒ာန္းသံဃာေတာ္တုိ႔အားကုသေပးမည့္ဆရာ၀န္မ်ား။

 ပ႒ာန္းသံဃာသုံးေရ၊ ပြဲေတာ္သုံးေရအလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ ေက႔်ာင္းေဆာင္အျဖစ္ မုိးဘုိင္းဟုမ္းအလွဴ ရွင္မ်ား

ပ႒ာန္းပန္းအလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ Eletricity, Gas အလွဴ ရွင္မ်ား

 ပ႒ာန္းသံဃာတစ္ပါ $ 100 အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ LED မီးသီးအလွဴ ရွင္မ်ား

 ပ႒ာန္းထီးျဖဴ ေတာ္ အရွင္ရွင္မ်ား

 အင္တာနက္မွ ရုပ္သံလႊင့္အလွဴ ရွင္မ်ား


 ပ႒ာန္းပြဲေတာ္ ဌာနအသီးသီးမွာ ေနာက္ထပ္လွဴ ေသာအလွဴ ရွင္မ်ားစာရင္း (Sep 30 အထိ)

 

<<< Pahtan Pwe >>>o<<< Pahtan Pwe >>>

 

 

 သံဃပ၀ါရဏာပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပြဲ

 

သံဃပ၀ါရဏာပြဲေန႔။        ။ October 8, 2013 (Wednesday),

                                   ၁၃၇၆ ခု၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႕

 

သံဃပ၀ါရဏာျပဳသံဃာ။   ။  ( ၄၅ ) ပါးခန္႔

 

ပ၀ါရဏာပြဲ ကုသုိလ္ရွင္မ်ား။  ။ 

               (၁) အာရုဏ္ဆြမ္းကုိသုိလ္ရွင္- ဦးဘလြင္+ေဒၚၾကည္တင္ မိသားစု

               (၂) ေန႔ဆြမ္း ကုသုိလ္ရွင္        ေဒၚေမာ္နီကာႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား စုေပါင္းကုသုိလ္

               (၃) ညေန ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပရိသတ္အား ဧည့္ခံေကြ်းေမြး ကုသုိလ္ရွင္ -

                                                     ေဒၚၾကည္တင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား စုေပါင္းကုသုိလ္

 

သံဃပ၀ါရဏာပြဲ အစီအစဥ္ အခ်ိန္

          06:30 AM - သံဃာေတာ္မ်ားအား အာရုဏ္ဆြမ္းဆက္ကပ္ပါမည္။

          11:00 AM - သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ပါမည္။

 

          4:45 PM - ဆြမ္းေလာင္း ဒါနရွင္မ်ားအား စတင္ဧည့္ခံေကြ်းေမြးပါမည္။

          5:30 PM - သံဃာေတာ္မ်ား ပ၀ါရဏာ စတင္ျပဳေတာ္မူၾကပါမည္။

          6:15 PM - သံဃာေတာ္မ႔်ားက ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ပါမည္။

 

          6:45 PM - သိမ္းဆင္း သံဃာေတာ္တုိ႔အား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴၾကပါမည္။

          8:00 PM - တရားနာယူၾကျပီး ေရစက္ခ် အမွ်ေပးေ၀ပါမည္။

 

 

သံဃပ၀ါရဏာပြဲႏွင့္ သံဃဒါနဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပြဲ ဖိတ္စာႏွင့္ အစီအစဥ္

14th Pawaranaသံဃပ၀ါရဏာပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပြဲေတာ္ ဖိတ္စာ

14th Pawarana - ပ၀ါရဏာပြဲ အခမ္းအနားအစီအစဥ္

 

<<< ပ၀ါရဏာ ပြဲ >>>o<<< ပ၀ါရဏာ ပြဲ >>>

 

********************************************************************

          ႏွစ္ေဟာင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ပ႒ာန္းပြဲေတာ္မ်ားကုိ သိလိုက

                   အာက္ပါ စာတမ္းကုိ ကလစ္ပါ

  11th Pahtan Pwe (Oct 16 to 23, 2011) Main Pages

  12th Pahtan Pwe (Nov 4 to 11, 2012) Main Pages

  13th Pahtan Pwe (Oct 20 to 27, 2013) Main Page

*******************************************************************

Last Updated on Friday, 17 October 2014 22:45
 
အရွင္ဧသက, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting